Agenda

2020/2021

Leerlingenconcert

Graadexamens
theorie en praktijk
uitgesteld i.v.m. de coronacrisis

juni/juli

Vakanties

2020/2021Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie12 okt. t/m 16 okt.'20
21 dec. '20 t/m 01 jan. '21
22 febr. t/m 26 febr. '21
2 april t/m 5 april '21
26 april  t/m 7 mei '21

13/14 mei '21
24 mei '21
juli  t/m augustus '21
Tijdens de vakanties zijn er geen pianolessen.