Kleuterpiano

Muziekpraktijk Steenwijk

In 2014 ben ik gestart met de cursus kleuterpiano aan kinderen uit groep 1/2. Op speelse wijze leren we liedjes op de piano spelen. De gebruikte methode is: Bijdehandjes. Veel gehoor- en bewegingsspelletjes komen tijdens de les aan bod. In korte tijd kunnen de kinderen met twee handen spelen. Alles gaat het eerste jaar op het gehoor en uit het hoofd. Het is erg leuk te zien hoeveel plezier de kinderen beleven aan de les.  Een piano thuis is niet direct vereist, op keyboard of orgel kan ook prima worden geoefend.

De cursus juniorpiano is bedoeld voor kinderen van groep 3/4. Deze cursus sluit aan op de kleuterpianocursus, maar er kan ook vanaf 6 jaar worden ingestroomd zonder kleuterpiano. Langzamerhand leren de kinderen muziek maken met behulp van genoteerde muziek. We maken een begin met het noten lezen en aan de hand van de zeer innovatieve methode Klavierleeuwen (http://www.klavierleeuwen.nl) spelen de kinderen vanaf de 1e les liedjes aan de hand van dierenafbeeldingen. De gehoorontwikkeling blijft belangrijk en voorop staat het plezier en de muzikale expressie.

 De cursus kost € 38 per maand. De les duurt 20 minuten voor 1 kind, voor 2 kinderen samen: 30 minuten les en 3 kinderen samen: 45 minuten. 

De lestijden worden in overleg gepland op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag na schooltijd. Opgave via muziekpraktijksteenwijk@gmail.com of 06 22818186.

Muziekpraktijk Steenwijk Muziekpraktijk Steenwijk