Tarieven

Schooljaar 2016-2017 

Lessen van september '16 t/m juni '17 m.u.v. de schoolvakanties:


20 minuten individueel
30 minuten individueel

30 minuten groepsles 2 leerlingen
40 minuten groepsles 2 leerlingen

2 lessen per maand à 30 minuten

10-lessenkaart 300 min. op afspraak (1 jaar geldig)


€ 50 per maand
€ 68 per maand

€ 38 per maand
€ 50 per maand

€ 42 per maand

€ 240 

Deelname graadexamens
Theorielessen graadexamen

Kleuter- en juniorpiano
3 tot 5 kinderen in 45 min.
2 kinderen in 30 min.
Snuffelcursus 1 maand

€ 20
€ 25

€ 35 per maand


€ 35

 

Maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Lessen op afspraak kunnen tot 24 uur van te voren verplaatst worden, anders wordt de les in rekening gebracht.

IBAN: NL55 SNSB 093.82.35.354, t.n.v. J. Kostwinder
Bij betaling graag naam van leerling en lesperiode vermelden.