Tarieven


Per 1 januari 2022

wekelijkse lessen:
20 minuten individueel
30 minuten individueel
40 minuten groepsles 2 leerlingen

lessen op afspraak:
2 lessen per maand à 30 minuten
10-lessenkaart 300 min. op afspraak (1 jaar geldig)

€ 52 per maand
€ 73 per maand
€ 52 per maand


€ 47,50 per maand
€ 250

Deelname graadexamen                                               
Theorielessen graadexamen

Kleuter- en juniorpiano (4-7 jaar)
2 kinderen: 30 min., 3 tot 5 kinderen: 45 min.


De lessen worden gegeven van september t/m juni.
In schoolvakanties zijn er geen lessen.
In juli en augustus is geen lesgeld verschuldigd.
€ 20
€ 25


€ 38 per maand
 
Maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
Lessen op afspraak kunnen tot 24 uur van te voren zonder kosten verplaatst worden.

IBAN: NL55 SNSB 093.82.35.354, t.n.v. J. Kostwinder
Onder vermelding van naam leerling en lesmaand(en)