Graadexamens

Jaarlijks, aan het einde van het schooljaar, organiseer ik graadexamens waar de leerlingen zich vrijwillig voor op kunnen geven mits ze aan een bepaald niveau voldoen. Er zijn 4 graden: A, B, C en D. We houden de landelijke Hafabra-eisen aan.

De theorie wordt schriftelijk getoetst en de praktijk wordt afgenomen door een collega en mijzelf. 

De theorie bestaat uit algemene muzikale kennis en op de piano toegespitste kennis. 

De praktijk bestaat uit verschillende onderdelen: etude, voorspeelstukken, samenspeelstuk, uit het hoofd spelen, toonladders en drieklanken, a prima vista spel (melodisch en ritmisch), voor- en naspelen en improvisatie. 

 Naar een graadexamen toewerken geeft richting aan de lesinhoud, werkt stimulerend, motiverend en verhoogt het niveau. Aan het einde behalen de leerlingen een diploma.

Kosten:
deelname examen € 20,
4 theorielessen (naast de gewone les, indien gewenst) + schriftelijk examen € 25