Graadexamens

Jaarlijks, aan het einde van het schooljaar, organiseer ik graadexamens waar de leerlingen zich vrijwillig voor op kunnen geven mits ze aan een bepaald niveau voldoen. Er zijn 4 graden: A, B, C en D. We houden de landelijke eisen aan.

De theorie wordt schriftelijk getoetst (niveau B t/m D). Deze bestaat uit algemene muzikale kennis en speciaal op de piano toegespitste kennis. Gehoortraining is hierbij een belangrijk onderdeel.

De praktijk bestaat uit verschillende onderdelen: techniek (d.m.v. het spelen van een etude laat de leerling zijn kunnen horen), muzikale voordracht, samenspel, uit het hoofd spelen, toonladders, drieklanken, a prima vista spel (melodisch en ritmisch), voor- en naspelen en improvisatie. Dit examen wordt afgenomen door een vakcollega en mijzelf.

 Naar een graadexamen toewerken geeft richting aan de lesinhoud, werkt stimulerend, motiverend en verhoogt het niveau. Als het examen is behaald, krijgt de leerling een diploma mee naar huis.

Kosten:
deelname examen € 20,
extra examentraining (niet verplicht) € 25