Graadexamens

 

Jaarlijks, aan het einde van het schooljaar, kunnen de leerlingen graadexamen afleggen: A, B, C en D.

De graadexamens omvatten zowel een schriftelijk als praktisch deel, waardoor de leerlingen hun muzikale kennis en vaardigheden op de proef kunnen stellen. In het schriftelijke gedeelte worden algemene muzikale kennis en pianospecifieke kennis getoetst, waarbij gehoortraining een belangrijk onderdeel vormt. Het praktische gedeelte omvat diverse onderdelen, zoals techniek (waarbij de leerlingen hun vaardigheden demonstreren door het spelen van een etude), muzikale voordracht, samenspel, uit het hoofd spelen, toonladders, drieklanken, a prima vista spel (zowel melodisch als ritmisch), voor- en naspelen, en improvisatie.

De graadexamens worden afgenomen door zowel een vakcollega als de eigen docent. 

Het toewerken naar een graadexamen geeft richting aan de lesinhoud en werkt stimulerend en motiverend voor de leerlingen. 

De kosten voor deelname aan het examen bedragen €20